header banner
Default

Araç hasar kaydı nedir? Hasar kaydı ile pert arasındaki farklar nelerdir?


Araç hasar kaydı nedir ve ne anlama gelir? Hasar kaydı ile pert aynı mıdır, aralarındaki fark nedir? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Araçta meydana gelen farklı hasar türleri için iki parçaya ayrılan hasar raporları hazırlanır. Araçta çok fazla hasar varsa ve araçta perde varsa tam hasar, sadece hasarlı ve tamir edilebilir ise ağır hasar olarak adlandırılır. Resmi bir kayıp kaydı olmadığı için buna tam hasarlı denir.

Hasar kaydı, aracın teslim alındığı tarihten bugüne kadar araçta meydana gelen tamir kazalarının sonucunu gösteren bir tür resmi sicildir. Hasar tutanağında araç ağır hasarlı olarak tescil edilmiş ise sigorta şirketleri hasarı tazmin ederek kişiye teslim eder. Araçta ciddi bir hasar olmasa dahi, hasar tahakkuk ettirilir ve sigorta onun yerine geçer, araç tescil ettirilir ve tekrar yola koyulur.

Araçların kullanılamaz hale gelmesinden dolayı tam hasar kaydı tutulmakta olup buna pert demekteyiz. Örneğin bir araçta p-sayısında ciddi bir trafik kazası veya doğal afet gibi çok fazla hasar varsa bu araç tam hasarlı araç sayılır. Sigorta bu aracın onarımını karşılamaz ama o gün aracın fiyatı ne olursa olsun bedelini ödeyip kişiye teslim ederler. Ayrıca hasarlı araç tamir edilse dahi trafiğe girmesi yasaktır ve trafikten sonsuza kadar uzaklaştırılacaktır.

HASAR KAYDI İLE PERT KAYDI ARASINDAKİ FARK NEDİR, AYNI ŞEY MİDİR?

VIDEO: AĞIR HASARLI ARAÇ İLE PERT ARAÇ ARASINDAKİ FARKLAR ! BOYALI ARAÇ ALINIR MI ?
Oto Start

Hasar kaydı dediğimiz gibi ikiye bölünmüş durumda. Bu, pert adı verilen tamamen hasarlı bir durumdur. Ancak, pert kelimesi resmi olarak veya poliçede yer almadığı için yine de tam hasarlı olarak adlandırılmaktadır. Bu sayede iki farklı hasar kaydı bulunmaktadır.

• Ağır hasar kaydı

• Tam (Pert) hasar kaydı

Tam hasarlı araçlar kurallara göre düzeltilir. Aracın hasar değeri p'den büyük ise geçerli kabul edilir ve sigorta şirketleri o anda kişiye aracın bedelini öder. Araç tamir edilebilirse ve trafik sorunu yoksa sigorta şirketleri sadece tamir ücretini ödeyecektir. Ayrıca, kazaya karışan araç, onarımdan sonra trafiğe girerken güvenlik standardını karşılamıyorsa, trafiğe çıkması yasaklanır ve aracın iyi durumda olduğu kabul edilir, yani tam hasar kaydı. Ancak sigorta şirketleri bunu kendileri yapamazlar, araç sahibinin şahsi imzası ve onayı gerekir.

Araç tamir edilebilir durumda ise ve yol güvenliği sorunu yaratmıyorsa, onarım bedelini sigorta şirketleri öder, araç siciline eklenir ve trafiğe dönüşte bir sakınca olmaz. Hasar seviyesinin %70’inin altında olmasının yanı sıra duruma göre bu araç da pert yani pert olarak bildirilebilir. Tam hasar tamamen trafik kurallarına ve güvenlik ihlallerine bağlı. Ayrıca eksper aranarak ve çekici belgesi alınarak aracın kullanılabilirliği belirlenir. Daha sonra araç muayene edilir. Olmazsa, yola çıkmamalı veya para cezasına çarptırılabilirsin. Aracına daha önce hasar vermiş olanlar genellikle bu durumla karşı karşıya kalmaktadır.

Ağır hasar için ücretsiz rapor hazırlanırken, sigorta şirketleri ve araç sahibi, araç sigortasını araç sahibine ödemek için sigorta şirketi ile anlaşırlar. Aracı satın alan sigorta şirketi daha sonra aracı açık artırma yoluyla satabilir.

Araçta ciddi hasar varsa ağır hasarlı araç ERP (Exper Raporu) dediğimiz belirli bir ödeme için tutanak yazacaktır. Bu tescil ile aracın sigorta şirketi onu tamir ve tamir etmekle yükümlüdür ve araç sahibine herhangi bir ücret ödeme yükümlülüğü getirmez. Ayrıca aracınızı tarih bilgisi ile aratırsanız ekspertiz raporu sayesinde araçta değişen parça ve diğer işlemleri göreceksiniz. Yani araç hasar kaydı ile maddi hasar kaydı farklıdır. Birinde trafiğe dönebilirsiniz, diğerinde trafikten çıkmak yasaktır.

Sources


Article information

Author: Laura Fox

Last Updated: 1703391002

Views: 1036

Rating: 4.4 / 5 (113 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laura Fox

Birthday: 1962-08-21

Address: 0039 Phillip Harbors, Lake Larry, IA 32127

Phone: +4142420804455512

Job: Video Game Designer

Hobby: Quilting, Origami, Playing Piano, Raspberry Pi, Stamp Collecting, Running, Astronomy

Introduction: My name is Laura Fox, I am a valuable, persistent, welcoming, Open, vibrant, sincere, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.