header banner
Default

Bored Ape 3749, bir NFT koleksiyon ürünü olarak 1,2 milyon dolara satıldı


Table of Contents

  NFT pazarı hareketliliğini korumaya devam ediyor. Haziran ayında Binance, NFT pazar yeri Binance NFT'yi yayına alırken, Bu hafta Marvel, Spider-Man koleksiyonu ile NFT dünyasına adım attı. 

  NFT pazarının yaşadığı bu hareketlilik yeni satışları da beraberinde getiriyor. Bored Ape Yacht Club isimli NFT koleksiyonunun bir parçası olan Bored Ape #3749, 400 ETH'e yani yaklaşık 1,2 milyon dolara satıldı. Aslına bakarsanız Bored Ape Yacht Club (BAYC) ürettiği koleksiyon ile son aylarda zirvedeki 5 NFT koleksiyonu arasında yer alıyordu. Pazarın lideri konumunda olan CryptoPunks ve Axie Infinity  ile rekabet eden BAYC, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 

  Open Sea'de 10 binden fazla ürün yayınlayan Bored Ape Yacht Club, 5.2 bin kişi tarafından satın alındı. Başlangıç fiyatı 13.54 ETH'den başlayan eserlerin, 70.2 binlik bir alım satım hacmine sahip olduğunu ekleyelim. 

  Bu noktada BAYC'nin avantajının, koleksiyona güç veren bir topluluğa sahip olması olduğunu söyleyebiliriz. Opensea verilerine göre; Bored Ape #3749 ilk olarak mayıs ayında mint edildi. İlk olarak bir ay önce 105 ETH'e el değiştiren eser, bir ay içinde değerini 295 ETH artırımayı başardı. Bu noktada 295 ETH'nin yaklaşık 1 milyon dolara denk geldiğini belirtelim. 

  Bored Ape #3749'u satın alan kişinin, yeni bir koleksiyon hazırlığına girdiğini söylemek mümkün. Bored Ape #3749'un alıcısı, aynı zamanda Bored Ape #9507'inde sahibi. Yeni alınan eser dışında 2 darklı Bored Ape'i koleksiyonunda bulunduran alıcı, Canvaisland NFT'si ve  “I am rich” yazılı bir Rarible NFT'sine sahip. Şu an için alıcının koleksiyondaki en değerli parça ise Bored Ape #3749. 

  Sources


  Article information

  Author: Ann Jacobs

  Last Updated: 1704207122

  Views: 1153

  Rating: 3.7 / 5 (33 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Ann Jacobs

  Birthday: 1991-09-08

  Address: 94014 Christina Streets Apt. 562, Lake Allen, MN 42100

  Phone: +3733837801735725

  Job: Physiotherapist

  Hobby: Photography, Magic Tricks, Stamp Collecting, Writing, Running, Singing, Soccer

  Introduction: My name is Ann Jacobs, I am a radiant, valuable, Precious, dear, capable, lively, candid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.